23 Mayıs 2008 Cuma

@ Yargıtay 4 suç işlemiş...

Yargıtay Başkanlar Kurulu, dün veriği Y-Muhtıra ile dört suç işlemiş. İşte Taraf Gazetesi'nin tespit ettiği o dört büyük suç...

KUVVETLER AYRILIĞINI İHLAL
• Hukukçulara göre, Yargıtay Başkanlar Kurulu’nun muhtırayla işlediği suçlardan en vahimi, Anayasa’nın kuvvetler ayrılığını düzenleyen 7. maddesinin ihlali. Türbanla ilgili anayasa değişikliklerini “engellenemeyen bir hızla” yasalaştırdığını belirterek Meclis’e tavır alan muhtıra, yargının yasama erkine müdahale edemeyeceği kuralını hiçe saydı.

SÜREN DAVAYA MÜDAHALE
• Yargıtay, muhtırada gerek AKP, gerek bu parti aleyhindeki kapatma davası konusunda sarfettiği ifadelerle, Anayasa’nın 138. maddesinin 2. fıkrasını ihlal etti. Hukukçular, muhtıranın Anayasa Mahkemesi’nde görülmekte olan kapatma davasını etkilemeye yönelik ifadelerinin 138. maddeyi çiğnediği kanısında.

HALKI VE MECLİS’İ AŞAĞILAMA
• Muhtıranın, seçmen iradesini, Meclis’i ve hükümeti hedef alan küçümseyici ifadelere de yer verdiğine dikkat çeken hukukçular, bu ifadelerin TCK’nın 301. maddesini ihlal ettiğini ve 301’in Yargıtay Başkanlar Kurulu aleyhine de işletilmesi gerekeceğini vurguladılar.

ANTLAŞMALARI HİÇE SAYMA
• Yargıtay Başkanlar Kurulu’nun, Avrupa Birliği’nin kapatma davasına yönelik eleştirilerini üstü kapalı biçimde, Yargı Reformu Taslağı’nın Avrupa Birliği’ne sunulmasını ise açıkça kınamasını yadırgayan hukukçular, bu ifadelerle, Anayasa’nın, uluslararası antlaşmalarının kanun hükmünde olduğu yönündeki 90. maddesinin ihlal edildiği kanısındalar