15 Haziran 2008 Pazar

@ Gelecegin azınlık liderleri buluşmuş?

Avrupa Musevi Toplulukları Konseyi'nin Avrupalı Müslümanları da içine alarak başlattıkları Passport Europe Projesi, Avrupa'da dini azınlıklar konumundaki Müslümanların ve Yahudilerin lider kadrolarını yetiştirmeyi amaçlıyor. Ama Konsey bu projede dinsel unsurlardan çok kültürel birikimleri ön plana çıkartıyor.
Passport Projesi'nden beklentimiz geleceğin liderlerini Avrupa'da yaşamakta olan Yahudi ve Müslüman genç liderleri bir araya getirip kültür bazında bunların daha yakınlaşmasını sağlamaktır. Çağımızda her ne kadar barıştan bahsediliyorsa da dinler arası bazı ayrışmalar oluşuyor. Avrupa'da dini iki tane azınlık var. Biri Yahudi azınlık biri Müslüman azınlık. Ve bunun liderlerinin mümkün mertebe yakınlaşmasının çok büyük faydası olacağına inanıyor bu proje. Ve bunu din eksenli değil kültür eksenli yapmaya çalışıyor. Yani bugün bu liderlerin bir araya gelmeleriyle çok daha sağlıklı gelecek elde edilmesi arzusu var.
Proje kapsamında 20 kişiden oluşan grubun üç farklı kentte üç farklı konuda seminer düzenlemesi planlanıyor.
Bunu üç aşamada yapmayı düşünüyorlar. Aynı 20 kişi, 10'u Müslüman 10'u Yahudi. İlk toplantıyı burada yaptılar geçmişle ilgili. İkinci toplantıyı Berlin'de yapacaklar bugünle ilgili. Üçüncü toplantıyı Stockholm'de yapacaklar yarınla ilgili. Üç ayaklı bir toplantı bu. Ve bunu her sene tekrarlamayı düşünüyorlar.
Kültürel geçmişin masaya yatırıldığı ve İstanbul'da yapılan ilk seminerin gala yemeğine Passport Europe Projesi'nin eşbaşkanı Ruhi Uysen ve eşi Gülcan Uysen ev sahipliği yaptı.
Yahudi Lobisiyle elele vererek geçmişten başlayıp bu güne gelen dostluğu tüm dünyaya tanıtmak istediklerini dile getiren Ruhi Uysen, bu önemli projenin mimarlarına ev sahipliği yapmanın kendisi için bir onur olduğunu söyledi.