2 Haziran 2008 Pazartesi

@ Genelkurmay'ın yeni kontrgerilla planı...

Genelkurmay Başkanlığı işlevi ve yöntemi itibariyle 'kontragerilla' tipi bir örgütlenme olan Gayrinizami Harp birimlerinin görev tanımı ve alanını genişletmeyi öngören kapsamlı bir çalışma başlattı.

Gayrinizami Harp'e katılması önerilecek sivil kişilere yönelik, Genelkurmay Başkanı Org. Büyükanıt imzalı kartlarda, orduyla birlikte yürütülecek gizli bir harekat için hazırlandığı ve "böyle bir milli hazırlık için milli hisleri kuvvetli eleman" arandığı belirtiliyor.

Genelkurmay Başkanlığı 1977 yılından beri yürürlükte olan Seferberlik Tetkik Kurulu Başkanlığı'nın (STKB) yetki ve sorumlulukları ile Gayri Nizami Harp (GNH) tanımı ve faaliyet alanı konularında kapsam ve tanımlar üzerinde bir dizi değişikliği öngören bir çalışma gerçekleştirdi. Bir yıl önce bizzat Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın talimatıyla başlatılan çalışma sonuçlandırıldı, ancak yeni kavram ve tanımlar son derece muğlak.

• Genelkurmay Başkanlığı'ndan görüştüğümüz bir yetkilinin aktardığına göre "teklif edilen" yeni tanımlarla, 'düşman' kavramında çok ciddi değişiklikler yapıldı. Gayri Nizami Harp tanımına "Düşmanın fiziki, ekonomik, psikolojik, siyasi vb. işgallerine maruz kalmış bir bölgede işgali ortaya çıkarmak, engellemek ve karşı tedbirleri uygulamak" ibareleri eklendi. Bu ifade, yeni GNH tanımının yurt içi ile bağlantılı tanımlamalarında da aynen yer alıyor. Yetki ve kapsam tanımlarına yeni ifadeler eklenmesine rağmen, 'ekonomik, psikolojik, siyasi vb. işgaller'in ne anlamlara geldiği, ya da neleri kapsadığı açıklanmamakta. Genelkurmay'da görevli olan yetkili, "Kapsam belirtilmediği için bu tanıma, egemen gücün istemediği yasal, sivil her oluşum girebilir. Bu kişiler etkin otoritenin yıkılması, zayıflatılması ve engellenmesi için GNH'nin faaliyetlerine maruz kalabilir" dedi.

• Mevcut durumda Gayri Nizami Harp tanımı "Hedef ülkede veya düşmanın işgal etmiş olduğu bir bölgede hakim otoriteyi yıkmak veya zayıflatmak, harekâtını engellemek ve bölgeye sahip olmak maksadı ile çoğunlukla yerli halkın kuvvet ve desteği ile yapılan askeri ve yarı askeri bir harekâttır" ifadesiyle açıklanıyor.

• Genelkurmay'daki yetkili, mevcut durumun aksine yeni GNH yaklaşımının yurt içi uygulamalar bölümüne "Fiziki, ekonomik, psikolojik, siyasi vb. işgal ve/veya teşebbüs durumunda işgali ortaya çıkarmak, karşı tedbirleri uygulamak, ülkemize karşı GNH uygulama ve teşebbüsleri olduğunda icra edilecek karşı tedbirleri oluşturmak" ifadesinin; yurt dışı uygulamalar bölümüne de "Barış zamanında GNH planlarının alt yapısını oluşturmak ve emir verildiğinde askeri harekatı desteklemek maksadıyla GNH harekatını planlamak ve icra etmek" ifadesinin eklendiğini belirtti.

"Soğuk savaş döneminin sona ermesi, ABD'nin tek başına süper güç olması, yeni nükleer tehdit oluşumları, enerji ihtiyacı ile değişen dengeler, Rusya'nın enerji politikaları, terör kavramındaki değişiklik ve Ortadoğu'da değişen dengeler tehdit algılamalarının yeniden değerlendirilmesini ortaya çıkarttı. Bu yüzden klasik Gayri Nizami Harp ile bağlantılı tanımların yeniden oluşturulması ihtiyacı ortaya çıktığı için, düzenlenecek vazife doğrultusunda, bu vazifeyi yerine getirebilecek yeni bir teşkilatlanmaya ihtiyaç olduğu için bu değişikliğe gidildi."

'Arz ve teklif' edilen yeni GNH tanımı ve buna bağlı yeniden yapılanma gerekçeleri arasında şunlar var; "Bölge başkanlığı faaliyetleri görev önceliği bakımından halkın içinde olmayı, insanlarla yüz yüze ve yerinde teması, o ilde yaşamayı ön görmektedir. Tek bir merkezde çok personel ile çalışma yerine, az personel ile çok yerde bulunmak iş verimini arttırmaktadır. Personel arttırımına gitmeden, 5 il merkezinde daha konuşlanmak suretiyle sorumluluk sahalarında daha etkin görev icrası planlanmaktadır."