14 Ağustos 2008 Perşembe

@ Atatürkçülük adı altında, masonluğa hizmet ediyormuş!

Ümit Sayın, laiklik, demokrasi ve Atatürkçülüğü yıllardır maske olarak kullanarak Masonik yeminlere bağlı kaldığını itiraf ediyor.

Ergenekon sanıklarından Sayın, bir Mason üstadına yazdığı mektupta Kemalist Türkbirlik Grubu’dan söz ediyor ve ekliyor: Bu grup, kitleleri sizlerin yönlendirmesine sunacaktır.

Bugün Gazetesi’nin haberine göre Ergenekon iddianamesinin 441 klasörlük delillerinden çıkan bir mektupta, terör örgütü sanıklarından Doç. Dr. Ümit Sayın, laiklik, demokrasi ve Atatürkçülüğü yıllardır maske olarak kullanarak Masonik yeminlere bağlı kaldığını itiraf ediyor. Sayın, Mason üstadı Cengiz Akıncı’ya yazdığı mektupta Kemalist Türkbirlik Grubu çalışmalarını etkin olarak başlattıkları haberini veriyor, “Bu grup, sol ve milli içerikli tüm hareketlerin arka kapılarını kardeş camiamıza açacak ve kitleleri sizlerin akıl ve hikmet dolu yönlendirmesine sunacaktır” diyor.

Söz konusu belge 338′inci klasörün 438′inci sayfasına yer aldı. Ergenekon zanlısı Doç. Dr. Ümit Sayın, 2000′te Amerika’da Wisconsin Üniversitesi Nöroloji Departmanı’nda bilimsel çalışma yaptığı sıralarda, Mason üstadı Cengiz Akıncı’ya yazdığı mektupta ilginç itiraflarda bulundu. Mektubunda 94 Nolu Dostluk Muh. Locası’na kayıtlı olduğunu belirten Sayın, düzenli ödediği halde aidatının kayıt düşülmemesinden şikayet ediyor: “1999 aidatımı ödediğim halde gayr-ı muntazam ilan edildiğimi öğrendim. Bu konuda bana hiçbir haber verilmemiştir, sekreterliğinize yazdığım mektup ise ilişiktedir.”

DEVRİM, SOSYALİZM, ATATÜRKÇÜLÜK

Sayın mektubunda Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası sekreterliğinden şikayetini Akıncı’ya iletirken Atatürkçülük, laiklik ve demokrasi maskesinin altına gizlenerek Masonluk yaptığını da itiraf ediyor: “Türkiye, İngiltere, Hollanda ve Amerika’da masonik çalışmalarda bulunmuş bir kardeşiniz ve akılcılık, bilim, laiklik, demokrasi, devrim, sosyalizm ve Atatürkçülük şemsiyeleri altında yıllardır Masonik yeminlere bağlı biçimde hizmet vermekteyim.” Sayın, locaya bağlılığına Harun Yahya (Adnan Oktar) ve Bilim Araştırma Vakfı’na karşı yaptığı mücadeleyi delil gösteriyor.

KEMALİST DEMOKRAT TÜRKBİRLİK

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Sayın’ın kuruculuğunu üstlendiği Kemalist Türkbirlik Grubu’un tüzüğüne göre öncelikle bütün sol Kemalistlerin bir araya getirilmesi için bir internet ağının kurulması hedefleniyor. Kemalist Türkbirlik Grubu’nun tüzüğünde savaşılacak gruplar şöyle özetleniyor: “Radikal dinci gruplar, MHP çizgisinde, ülkücü veya faşist yapılanmalar, Marksist-Leninist- Maoist çizgideki sol yapılanmalar. Bu yapılanmalar Kemalist çizgide oldukları sürece dostumuzdurlar. Ama PKK, Dev-Sol, TİKKO, Dev-Yol gibi, silahlı eylem ve Türkiye Cumhuriyeti’nin parçalanması amacını güden TSK’ya saldıran kişiler, kurum ve örgütler, Kuzey Irak’ta veya Türkiye’de bir Kürt Devleti kurulmasını savunan tüm kuruluşlar, gruplar ve örgütler.”

KTB İÇİN BEŞGEN MASONİK TÖREN<
Kemalist devrimi tamamlamak üzere kurulan KTB toplantıları için Masonik törenler planlamış. Beşgen yapı içinde 7 dereceli olarak tasarlanan sistemde bilgi akışı, e-mail yoluyla sağlanacaktı. Ele geçirilen raporda en çarpıcı detaysa, ordunun KTB’ ye iletmesi için bazı bilgileri Necip Hablemitoğlu’na vermesi.

2 MUM 1 HANÇER

KTB’ ye giriş, masada bulunan 1 hançer 2 mum eşliğinde masonik bir törenle gerçekleştirilecek. Xyz adlı kişinin Ümit Sayın olduğu iddia edilen görüşmelerde şunlar yer alıyor.

xyz: bahsettiğim törensellikte şu öğeler var

xyz: bir kez sayı beş kişi, yani herkesin evinde beş kişi bir araya gelir, buna beşgen diyelim

xyz: bir çeşit loca veya hücre

xyz: her derecenin töreni ayrı

xyz: bir kişi kapının önünde oturuyor, koruyucu ve kayıtları tutuyor

Beyin yıkamak

xyz: ortada bir masa var

Yavuz: evet

xyz: masanın üzerinde Türk bayrağı, KTB anayasası, Atatürk’ün resmi, iki mum ve bir hançer

xyz: hepsi sembolik anlamları açıklanacak

xyz: kişiler kuzey, güney, doğu, batı doğrultusunda oturuyorlar

xyz: ve tören başlıyor

xyz: birinci derece törenin metnini sizlere göndereceğim, Masonik veya diğer mistik öğeler var ama bu sadece beyin yıkamak ve insanları ortama hazırlamak ve disiplin için.