13 Ağustos 2008 Çarşamba

@ Güney Osetya'da asıl hedef Müslüman halk mı?

Kafkasya'nın yerel kaynaklarından edindiği bilgiye göre Rusya ile Gürcistan arasındaki savaşta asıl hedefin, Güney Osetya'daki Müslümanlar olduğu belirtildi.
Gürcüler'in amacının Güney Osetya'yı kendilerine katıp Gürcüleştirmek, Ruslar'ın amacının da o bölgeyi kendine katarak Kuzey Osetya gibi Slavlaştırmak olduğunu belirten bölge halkı, şu ifadeleri kullanıyor;

“RUSYA’NIN OSETYA’YI SEVDİĞİ FALAN YOK”

“Rusya'nın Osetya'yı sevmesi diye birşey yok. Rusya gözü ağlayan timsah gibidir. Zaten Kuzey Osetya-Alanya asimile edilmiş durumda. Nüfusun yüzde 40'ı Ruslardan oluşuyor. Geriye kalanlar ise Osetler. Kafkasların ve Orta Rusya'nın iki İslam merkezi vardı; Bunlardan birisi Kazan şehri, diğeri de Vladikavkaz, Osetya'nın başkenti. Vladikavkaz'da sadece o zamandan kalma büyük bir cami ve müzede saklanan el yazması kitaplar var. Geriye sadece Slavlaşmış bir şehir var. Gürcülerin amacı Güney Osetya'yı kendilerine katıp Gürcüleştirmek. Zaten sürekli Gürcü köylerini oralara kaydırıyorlar. Ruslar'ın amacı da o bölgeyi kendine katmak ve Kuzey Osetya gibi Slavlaştırmak.”

"GERÇEKLER GÖRÜLMÜYOR"Rusya ile Gürcistan arasındaki savaşta, dış basın ve halkların futbol takımı tutar gibi ya Rus taraftarı ya da Gürcü/Amerika taraftarı haline geldiğini kaydeden bölge halkı, bu kişilerin bölgedeki asıl gerçeği gözden kaçırdıklarına şu cümlelerle dikkat çekiyorlar;

“Gürcistan'da iki Müslüman azınlık bölge var. Birisi Başkenti Batum olan Acarya (Acaristan Özerk Cumhuriyeti), diğeri de Güney Osetya. Batının yardımıyla bu iki topluluğun susturulması hedeflenmiş. Acarya'yı bildiğiniz gibi hallettiler. Şimdi sıra Osetya'da.”

"BAYKUŞLARA VERİLEN DEĞER OSETYA'YA VERİLMİYOR"

Osetya'da yıllardır yaşanan durum da yerel bilgi kaynakları tarafından şöyle özetleniyor;

“Osetler'in sayısı tüm Dünyada 1 milyon. 350.000'i kuzeyde yaşıyor, 150.000 güneyde, geriye kalan 500.000'i de tüm dünyaya yayılmış durumda. Güney Osetya'lılar iki hayvan sürüsünün ortasında kalmış çocuk gibi. Önce bir güruh gelip eziyor. Sonra öbür güruh baskın çıkıyor. İlk güruh geri kaçarken gene eziyor. Bu sefer baskın güruh öbürünü kovalıyorum diyor ve oda eziyor. Yani Ruslar oraya şimdi yavaş yavaş kendi köylülerini gönderirler ve de asimile projesi başlar. Ortada kalan Osetler yok olmaya mahkum bir millet. Ne acıdır ki bu Amerika'da benekli baykuşa verilen değeri, Birleşmiş Milletler dahil tüm Dünya milletleri Osetlere verselerdi böyle durumlar ortaya çıkmazdı. Dediğim gibi timsah iştahlanınca gözleri yaşarırmış, millet de merhametinden ağlıyor zannedermiş. Rusya'nın yardımı da aynen öyle. Zaten Gürcüler batı tarafından iyice kullanıldılar.”

TARİHTE OSETLER

Osetler, Sarmatyanlardan sonra onların kalıntıları üzerine kurulan İskitler'in uzantılarıdır. İskitler kuzeyde Moskova steplerinden, güneyde Anadolu ve Diyarbakır’a kadar, batıda bugünkü Macaristan’a, doğuda bugünkü Afganistan ve kuzey Pakistan Hindukuş dağlarına kadar uzanan bir bölgeye hakimdi. En büyük yıkıma Hunlar zamanında uğradılar. Sonradan Hunlar'la kaynaşarak Alanlar/Osetleri meydana cıktı. Onlar da azala azala zamanla bugünkü Osetya’yı oluşturdular. Bu nedenle Macarca ile ortak kelimeri bulunuyor. Doğu’da Patanlar ve Peştular olarak tanınırlar. Osetçede bilhassa Peştunca'da ve Zazaca’dan çok ortak kelime bulunuyor.