12 Ağustos 2008 Salı

@ İngilizlere, Müslüman Ahlakı...


İngiltere’de Prens Charles’ın önderlik ettiği vatandaşlık projesi gerçekte İngilizlerin, Müslümanlığı toplum hayatlarında benimsediklerinin birbaşka göstergesi.

İngiliz halkı artık gittikçe artan kalabalıklarla camilerde toplanan Müslüman cemaatleriyle bütünleşmenin yollarını arıyor. Prens Charles bu projeyle ülkesinde günbegün sayısı artan Müslümanları ülkesine kazandırmak istiyor. İngilizler, Müslümanlığın insanları yönelttiği güzel ahlakın farkına varmış durumdalar. Bu yüzden de yetişen genç Müslüman neslin kendi toplumlarına faydalı bireyler olaraktoplumun geri kalanına olumlu etki yapmasını istiyorlar.