19 Ağustos 2008 Salı

@ Mezhep fitnesini önleme anlaşması

Lübnan'ın en büyük iki grubu olan Hizbullah ve Selefiler önemli adım attılar. İki grup ülkede uzun yıllardır çıkarılmaya çalılışılan mezhep fitnesinin önüne geçmek için anlaşma imzaladılar. Belgeyi, Hizbullah adına Hizbullah Siyasi Konsey başkanı İbrahim Emin Seyit Selefiler adına da Şeyh Hasan Şahhal imzaladı.

İki grup arasında imzalanan anlaşma metni 8 maddeden oluşuyor. Belge Müslümanların Müslüman kanı dökmesini yasaklıyor. Mezhep kışkırtıcılığı ve mezhep fitnesinin önlenmesi için birlikte çalışmayı, Amerikan projesine karşı birlikte hareket etmeyi öngörüyor.

Belge ayrıca Sünniler ve Şiiler arasındaki tekfiri yasaklıyor, Müslümanlar arasındaki ihtilafların çözümü için alimlerden bir konsey oluşturulmasını öngörüyor.

Belgenin Lübnan da son haftalarda yaşanan bir takım gelişmeler nedeniyle hazırlandığı, Sünniler ve Şiiler arasındaki ihtilafın ulema arasındaki tartışma konusu olmakla sınırlı kalmasının sağlanmasını amaçladığı belirtiliyor. Belge iki tarafın tanınmış ulemasının katılacağı bir komisyon kurulmasını istiyor.

Süreklli iç savaş tehlikesiyle karşı karşıya bulunan Lübnan'da böyle bir anlaşma olumlu bir adım olarak karşılandı.