20 Eylül 2008 Cumartesi

@ PEW anketinin Türkiye sonuçları...

PEW küresel eğilimler anketinin Türkiye sonuçları yayınlandı. Anket 1003 kişiyle yüz yüze olarak 31 Mart - 21 Nisan tarihleri arasında yapıldı. Sonuçlar, Türk toplumda son 4 yılda ortaya çıkan değişimleri gösteriyor. İşte yankı uyardırıcak tespitler..

Türkiye en dindar ülkeler sıralamasında Endonezya, Tanzanya, Ürdün, Pakistan, Nijerya ve Mısır'ın ardından 7. sırada. "Hayatımda dinin çok önemli yeri ve önemi var" diyenlerin oranı yüzde 94. Yüzde 84'lük bir kesim "din hayatımda çok önemli yere sahip" diyor. 18-39 yaş arası Türkler'in yüzde 83'ü, 40-59 yaş arası Türkler'in yüzde 84'ü, 60 yaş üzeri Türkler'in yüzde 88'i din çok önemli diyor. Türk kadınlarının yüzde 87'si, Türk erkeklerinin yüzde 81'i "din çok önemli" görüşüne sahip.

Türkiye'de halkın yüzde 34'ü 5 vakit namaz kılıyor. Günde 1 kez dua edenlerin oranı yüzde 8. Sadece Cuma namazına gidenler yüzde 10. Hiç ibadet etmeyenler yüzde 20. Ramazan'ın tamamında oruç tutan Türkler'in oranı yüzde 20. Çoğunda tutanlar yüzde 60. Birkaç gün tutanlar yüzde 9. Hiç tutmayanlar yüzde 9.

Türkiye'de İslami radikalleşme hakkında kaygı duyanların oranı yüzde 41. "Çok kaygı duyuyorum" diyenler yüzde 22. Suudi Arabistan hakkında olumlu görüşe sahip olanların oranı yüzde 36. Çin için yüzde 24, Pakistan için yüzde 36, İran için yüzde 24, Hindistan içinse yüzde 27...

Hıristiyanlar hakkında olumsuz görüşe sahip olanların oranı yüzde 74. Olumlu görüşe sahip olanlar yüzde 10. Hıristiyanlar hakkında olumsuz görüş bildirenler arasında en dramatik yükseliş Türkiye'de. 2004 yılında bu oran yüzde 52'ydi. Son 4 yıl içinde Türkiye'de Hıristiyanlara ve Yahudiler'e yönelik bakış olumsuz yönde büyük artış gösterdi. Yahudiler'e karşı olumsuz görüş besleyen Türkler'in oranı yüzde 76. Bu oran 2004 yılında yüzde 49'du. 2 yıl önce ise yüzde 65'ti. Olumlu görüş bildirenlerin oranı ise yüzde 7. Türkiye, Mısır, Ürdün ve Lübnan'ın ardından dördüncü. 50 yaşın altındaki Türkler arasında Yahudiler hakkında olumsuz görüşleri olanların oranı yüzde 77. 50 yaşın üzerindekilerde de yüzde 75. Müslümanlar hakkında olumsuz görüşe sahip olan Türkler'in oranı sadece yüzde 9.

Pew'ün yorumuna göre "dünyanın en laik ülkesi" Fransa. Fransızların sadece yüzde 10'u dinin hayatlarında çok önemli bir rol oynadığını belirtiyor. Yüzde 60'ı ise hiç dua etmediklerini söylüyor.

Türkler kendi ülkelerinde modernleşmeyi savunanlarla radikaller arasında çatışma olduğunu düşünen uluslararasında açık ara birinci sırada.
Geçtiğimiz yıl bu çatışmanın var olduğunu düşünen Türkler'in oranı yüzde 52'yken bu oran rekor artışla yüzde 68'e yükseldi.
Bu mücadelenin içinde olup kendini modernleşmecilerle özdeşleştirenlerin oranı yüzde 40. Radikallerden görenlerin oranı yüzde 13.

Teröre destek veren Türkler'in oranı yüzde 3. Türkiye ankette teröre en az destek veren ülke. Türkler'in yüzde 83'ü intihar saldırılarını onaylamıyor. 2003 yılında Türkiye'de Usame Bin Ladin'e destek yüzde 15'ken, bu rakam yüzde 3'e kadar gerilemiş durumda. Türkiye'de Hamas'ın destek oranı yüzde 6. Hizbullah'ınki ise yüzde 3. Müslüman ülkeler arasında en düşük destek oranları Türkiye'de.

ABD için Türk halkının sadece yüzde 12'si olumlu düşünüyor.. Amerikan karşıtlığında yine birinciyiz. Amerika Türkiye'deki demokrasiye karşı diye düşünenlerin oranı yüzde 62. Anketteki en yüksek oran.