18 Aralık 2008 Perşembe

@ ''Gelmeyecek!'' demeleri de ''ahir zaman'' alameti...

HZ. İSA VE HZ. MEHDİ'NİN GELİŞİ KONUSUNDA, "ALLAH VE RESULÜ, BİZE BOŞ BİR ALDANIŞTAN BAŞKA BİR ŞEY VADETMEDİ" DİYENLER OLACAKTIR

HANİ, MÜNAFIK OLANLAR VE KALPLERİNDE HASTALIK BULUNANLAR: "ALLAH VE RESULÜ, BİZE BOŞ BİR ALDANIŞTAN BAŞKA BİR ŞEY VADETMEDİ" DİYORLARDI. (Ahzab Suresi, 12)

Allah Kuran'da, kalplerinde hastalık olan kimselerin “Allah ve Resulü, bize boş bir aldanıştan başka bir şey vadetmedi” diyeceklerini bildirmiştir. Bu ayet işari manada, Hz. İsa ve Hz. Mehdi'nin gelişinden ümit kesen kimselerin durumuna da işaret etmektedir. Zira bu kimseler, Peygamberimiz (sav)'in hadisleriyle haber verdiği “Hz. İsa ve Hz. Mehdi'nin gelişini inkar etmekte” ve Peygamberimiz (sav)'in de bu konudaki sözlerinin sözde “asılsız olduğunu” öne sürmektedirler. Günümüzde de, pek çok yerde Hz. İsa ve Hz. Mehdi'nin gelmeyeceği ile ilgili yazılar çıkmakta, daha da önemlisi İslam alimi olarak bilinen kimi kişiler bu yönde fikir beyan etmektedirler.
Oysa ki bu insanların bu şekilde “Hz. İsa ve Hz. Mehdi'nin gelişinin gerçek olmadığına” ve sözde “boş bir vaat” olduğuna inanmaları da Peygamberimiz (sav)'in gerçekleşeceğini vaadettiği olaylardan biridir. Zira Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde, Hz. İsa ve Hz. Mehdi'nin gelişlerinin yaklaştığını gösteren ahir zaman alametlerinden birinin, "Hz. Mehdi gelmeyecekmiş, Hz. Mehdi yokmuş" sözlerinin yaygınlaşması olduğu bildirilmiştir. Bu konudaki hadislerden bazıları şöyledir:


"İnsanların ümitsiz olduğu ve "HİÇ MEHDİ FALAN YOKMUŞ" DEDİĞİ BIR SIRADA ALLAH MEHDİ'Yİ GÖNDERİR..." [1]

"... MEHDI, Resulullah'ın bayrağı ile, insanların başlarına bela üzerine bela yağdığı ve ÇIKIŞINDAN ÜMİT KESİLDİĞİ BİR SIRADA ÇIKAR..." [2]

... ONUN (MEHDI’NIN) ZUHURU ÜMITSIZLIK VE YEIS ESNASINDADIR.[3]

HALK TAM ZUHURDAN ÜMIDINI KESTİĞİ ANDA O (MEHDİ) ZUHUR EDECEKTİR! Onun zamanında yaşayıp ona yardım edenlere ne mutlu! Ona düşmanlık besleyip, ona ve onun emrine karşı çıkanlara ve onun düşmanlarından olanlara eyvahlar olsun![4]

Davud bin Kesir-i Rıkki der ki: İmam Ebu Abdullah aleyhisselam’a şöyle arzettim: ...Bu emir (yani kıyam) (Mehdi)çok uzadı öyle ki, kalplerimiz daraldı ve derin hüzünden dolayı ölüyoruz. Buyurdu ki: “BU ZUHUR, DAHA ÜMİTSİZ VE HÜZÜNÜN DAHA ÇOK OLDUĞU BİR ZAMANDA VUKU BULACAKTIR.[5]


Ahir zaman alametlerinin birbiri ardınca gerçekleştiği içerisinde bulunduğumuz bu dönem, Hz. İsa'nın ikinci kez yeryüzüne gelişinin ve Hz. Mehdi'nin ortaya çıkışının çok yaklaştığını göstermektedir. Allah'ın izniyle bu iki mubarek şahıs, tam olarak Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde belirtildiği şekilde zuhur edecek ve tüm yeryüzünde İslam ahlakını yerleşik kılacaklardır.