27 Ağustos 2009 Perşembe

@ ''Dünya krizden 4 yılda çıkar''

2001 Nobel ekonomi ödülünün sahibi Amerikalı Joseph Stiglitz, dünyanın küresel mali krizden ancak 4 yılda çıkacağını, konjonktürdeki hafif düzelmenin bir "illüzyondan" ibaret olduğunu söyledi.

Fransız Challenges dergisinin perşembe günkü sayısında çıkacak mülakatında Stiglitz, "4 yıl içinde krizden yeni çıkmış olacağız" dedi.

Dünya ekonomisinin hala zayıf olduğu görüşünü dile getiren Stiglitz, şirketlerin kriz yüzünden varlıklarının erimesinin yavaşladığını, bunun da konjonktürde bir iyileşme illüzyonuna yol açtığını, ama krizin bitmediğini belirterek, "Aslında normal bir resesyona geri döndük" ifadesini kullandı.

ABD'nin eski başkanı Bill Clinton'ın danışmanlığını yapmış olan ekonomist, bazı ülkelerin (Japonya, Fransa, Almanya, vs) ekonomik büyüme ortamına geri dönüşlerinin resesyonun sonu anlamına geldiği fikrini reddetti ve "Bu yanlış. İnsanların çoğu, işsizlik oranı yüksekse, iş bulmak zorsa resesyon olduğunu sanıyor. Şirketler için, kapasitelerinde fazlalık varsa resesyon vardır" açıklamasında bulundu.

Lehman Brothers'ın iflasından bu yana Stiglitz, "ekonomiyi sallandırmamaları için büyük bankaların ortadan kaldırılması gerektiğini" ve bankaların şeffaflığının artırılmasını savunuyor ve "kayıplarını ilan etmemek için bankaların muhasebe normlarını değiştirmelerine izin verildiği" suçlamasında bulunuyor

26 Ağustos 2009 Çarşamba

@ Avrupa'da Islam hakimiyeti!

YamanTörüner'in Milliyet Gazetesindeki makalesini aşağıda okuyabilirsiniz:

New York’taki kulelerin yıkılacağını önceden gören Nostradamus’un kehanetleri bir bir çıkıyor. Nostradamus, kehanetlerinde, İran’ın Avrupa’yı işgal edeceğini söylemişti. Şimdi, bu kehaneti de gerçekleşiyor. İran’ın Avrupa’yı işgal edeceği kehaneti, herkese “akıl dışı” gelmişti. Ancak, “İslam Cumhuriyeti” modelinin önümüzdeki 30- 50 yıl içinde kaçınılmaz olarak tüm Kıta Avrupa’sı ülkelerinde uygulanacağı anlaşılıyor.
- Tarih boyunca nüfusunun büyüme oranı yüzde 1.9’u aşmayan hiçbir kültür veya millet varlığını koruyamadı. İşte bunun için Tayyip Erdoğan “en az 3 çocuk” yapın diyor.
- Avrupa Birliği’nde (AB), nüfusun büyüme oranı, 31 ülkenin ortalaması olarak, sadece yüzde 1.38. Ancak, AB’de artan göçler nedeniyle, nüfus azalmamış gibi görünüyor. AB, önümüzdeki 30-50 yıl içinde eski kimliğini tamamen kaybedecek.
- AB’ye göç edenlerin yüzde 90’ı Müslüman. İslam, Avrupa ülkelerini ele geçiriyor. Çünkü, Müslüman ailelerin ortalama çocuk sayısı 8.1.
- Halen, Güney Fransa’da, kiliseden fazla cami var. 39 yıl sonra Fransa bir “İslam Cumhuriyeti” olacak.
- 30 yıl sonra, İngiltere’de halen 82.000 olan Müslüman sayısı 2.5 milyona çıkacak. Ama bu ülkede yine de Müslümanlar idareyi ele geçiremiyor.
- Hollanda’da halen doğan çocukların yüzde 50’si Müslüman. Hollanda, 15 yıl içinde, bir “İslam Cumhuriyeti” olacak. Bir sıralama yapılırsa, Avrupa’da, İslama ilk teslim olacak olan ülke Hollanda.
- Birkaç yıl içinde Rus ordusunun yüzde 40’ı Müslümanlardan oluşacak.
- Belçika’da halen nüfusun yüzde 25’i Müslüman. Bu ülkede, yeni doğan her çocuğun yüzde 50’sinin Müslüman olduğunu düşünürsek, 20 yıl içinde Belçika’nın da düşeceğini varsayabiliriz.
- Sadece 17 yıl sonra, Kıta Avrupa’sında doğan çocukların yüzde 65’i Müslüman olarak doğacak. Yani, Avrupa’da, “İslam Cumhuriyeti” sayısı gitgide artacak. İşte bu nedenle, Avrupa ülkeleri daha yaygın biçimde “türban”a karşı çıkıyorlar ve Müslüman ailelere kendi kültürlerini aşılamak istiyorlar. Ama artık çok geç.
- “Alman ırkı” gittikçe azalıyor. Alman İstatistik Ofisi’ne (Germany Federal Statistics Office) göre, 2050 yılında Almanya bir “İslam Cumhuriyeti” olacak. Başbakan Merkel, Tayyip Bey’le görüşürken de bu korkularını dile getirmişti. Bu ülkelerde yıllardır uygulanan ve bizi de etkileyen, “az ama kaliteli nüfus” sloganı belki de tamamen iflas etti.

ABD farklı mı?
ABD bu konuda yıllar önce tedbir almaya başladı. ABD’de nüfus artış hızı yıllık yüzde 1.6 seviyesinde. Ülkeye göç etmiş bulunan Latinler sayesinde bu oran yüzde 2.11’e yükseliyor. Yani, ABD, Hıristiyan Latinlere kucak açarak, ülkesini bir “İslam Cumhuriyeti” olmaktan korumuş görünüyor. Bu nedenle, ABD’de İspanyolca resmi dil olarak kabul edildi. Yine de ABD’de 1970 yılında 100.000 olan Müslüman sayısı 2009’da 9 milyon kişiye çıktı.
5- 6 yıl içinde dünyada Müslüman sayısı Hıristiyan sayısını geçecek. Kıta Avrupa’sında, “İslam Cumhuriyeti” sayısı önümüzdeki 50 yıl içinde gitgide artacak. Ekonomilerin tüketim biçimi de buna paralel biçimde değişecek.
Kısacası, İslam âleminin teröre, canlı bombaya, istilaya ihtiyacı yok. Bu gelişme karşısında, Avrupa’nın alacağı karşı tedbirleri de göz ardı etmeden, sadece, beklemeleri yeterli.