30 Mart 2009 Pazartesi

@ 'İslam dünyasına en iyi örnek Türkiye'

Chatham House'da konuşan Cambridge Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Hroub, Türkiye'nin İslam'ı yaşama tarzı ve laiklik geleneğinin diğer İslam ülkeleri için önemli ve pozitif bir örnek olduğunu, AK Parti'nin de bu geleneği aynı şekilde sürdürdüğünü söyledi..

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan uluslararası ilişkiler alanında dünyanın en prestijli düşünce kuruluşlarından Chatham House önemli bir konferansa ev sahipliği yaptı. "Laik Siyasi İslam - Türkiye ve Arab Tecrübeleri" başlıklı konferansta Türkiye masaya yatırıldı. Konferansın baş konuşmacısı Cambridge Üniversitesi Arap Meyda Projesi Başkanı Dr. Khaled Hroub, Türkiye'nin laik varlığına yönelik bir tehdit olmadığını ve anayasası sayesinde laikliğinin güvence altında olduğunu söyledi.

Hroub, AK Parti ile ilgili olarak da parti programında laikliğin din özgürlüğünün güvencesi olarak gösterildiği paragrafa dikkat çekerek, böylesi bir paragrafın hiçbir "İslami partinin programına alınamayacağını" belitti. AK Parti'nin laik düzeni desteklediğini kaydeden Hroub sözlerini şöyle sürdürdü: "AK Parti artık İslami bir parti değil. İslami düşünce ve ideolojiye inananlarla aynı alanda değiller. Sosyal ve sosyalizme yönelik değerleri var ama İslami bir parti değil. İslami bir parti denilmesi için üç unsuru olmalı; şeriat kanunu, dünya Müslümanlarını birleştirme ideali ve toplumu İslamlaştırma programı... Muhafazakâr değerleri var belki ama liberalizme daha yakınlar, İslami bir parti denilemez. AK Parti programında siyasi ve ekonomik çıkarlar için dinin kullanılmasına karşı olunduğu belirtiliyor. Ayrıca laik devletin kurucusu Atatürk'e atıfta bulunuyor..."

Türkiye'de Atatürk ve ordunun birleştirici güç olduğunu oysa Arap ülkelerinde milli orduların bölücü görüldüğüne dikkat çeken Dr. Hroub, Arap ülkelerinde 'milli orduların' pan-İslamist büyük bir Arap devleti yaratma idealinin önündeki engel olarak görüldüğünü belirtti.