8 Mayıs 2009 Cuma

@ Avrupalı Müslümanlar...

Uluslararası bir anketin sonuçları Avrupa'da yaşayan müslümanların Amerika'da yaşayan müslümanlardan daha çok dışlanmışlık duygusu yaşadıklarını, iş ve eğitim konularında çektikleri yoksunlukların bu hislerini pekiştirdiğini ortaya koydu.

Anket sonucu hazırlanan raporda, Fransa'da, İngiltere ve Almanya'da yaşayan müslümanların yaşadıkları ülkelere önceden tahmin ettiklerine oranla daha fazla bağımlılık hissettikleri ve bu nedenle de uyum sağlayabilmek için güçlü isteklerinin olduğu ifade edildi.

Gallup İslami Araştırmalar Merkezi, yaptığı araştırmada, Amerika'ya daha uzun süre göçün olmasının ve ekonomik büyümenin entegrasyona yardımcı olduğunu, Avrupa'daki müslümanların topluma uyum sağlamak için aşırı uğraşmalarına karşın bunda her zaman başarılı olamadıkları sonucuna vardı.

Bu sonuçlara istinaden bir raporun hazırlanmasına katkıda bulunan Gallup İslam Araştırmalar Merkezi Uygulama Müdürü ve ABD Başkanı Barack Obama’nın danışmanı Dalya Mücahid şöyle dedi; ''görünen o ki müslümanların durumları ve uyum sağladıkları yönündeki varsayımlar doğru değilmiş. Avrupalı müslümanlar büyük toplumun bir parçası olmak ve topluma daha fazla oranda katılmak istiyorlar''.

Amerika ve Kanada'da Bu Hisler Daha Az Oranda

Geçtiğimiz yıl Haziran-Temmuz aylarında Avrupalı müslümanların uyum sağlamaları hususunu araştırmak üzere gerçekleştirilen ve türünün ilk örneği kabul edilen bu ankete en az 500 müslüman katıldı. Ankette ayrıca belli konularda karşılaştırma yapmak için her devletten rastgele 1000'in üzerinde şahsın da görüşüne yer verildi.

Anket, Almanya'da yaşayan müslümanların %38'inin, İngiltere'dekilerin %35'inin, Fransa'da yaşayanların da %29'unun dışlandıklarını oysa bu rakamların Amerika'da %15, Kanada'da ise %20 oranında olduğunu ortaya koydu.

Dalya Mücahid bu konuda şöyle dedi; ''bunu iki yeni devlet sayılan Amerika ve Kanada'da meydana gelen göç tarihindeki gelişmeyle açıklamak mümkündür. Kuzey Amerika'daki daha iyi iş ve yüksek eğitim olanakları senelerin geçmesiyle uyumu ve toplumsal gelişmeyi daha da artırdı''.

Ankette elde edilen sonuçlardan birisi de Avrupalı müslümanlarla yaşadıkları toplum arasındaki görüş farklılığının yarattığı boşluk. Örneğin Fransa'da yaşayan müslümanların yaklaşık yarısı (46), topluma uyum gösterdiklerini hissettiklerini açıklarken Fransızlardan sadece %22'si ülkelerinde yaşayan müslümanlara karşı aynı duyguları beslediklerini söyledi.

Almanya'da Müslümanların %35'i uyum içinde yaşadıklarını söylerken Alman toplumundan sadece %13'ü aynı görüşü paylaştı. İngiltere'de toplum, müslümanların %20'sini uyumlu görürken müslümanların sadece %10'u uyumlu olduklarına inandıklarını ifade etti.

Dalya Mücahid'in araştırma alanındaki iş arkadaşı Muhammed Yunus; ''bu sonuçlar, Avrupa'nın genelindeki müslümanların entegrasyonu hakkında bir genelleme yapmanın ve bu sonuçlara dayanarak bir politika geliştirmenin ne kadar zor olduğunu ortaya çıkarmıştır'' dedi.

Avrupa'da yaşayan müslüman azınlıkların toplam sayısını ortaya koyan resmi bir sayım bulunmuyor. Ancak bazı islami kaynaklar Avrupa'da yaşayan müslümanların 25 milyon olduğu tahmininde bulunuyorlar. Toplam Avrupa kıtası nüfusu ise 507 milyondur. Amerika'nın toplam 300 milyon nüfusundan sadece 7 milyonu müslümandır. 30 milyon nüfuslu Kanada'da ise 600 bin müslüman yaşamaktadır.