12 Mart 2008 Çarşamba

@ Bilim camiası evrimi savunmak için seferber oldular...

Günümüzde bazı bilim adamları, canhıraş bir şekilde evrim teorisini savunmaya çalışmaktadırlar. Onları bu derece telaşlandıran nedir peki? CBC News'da, Eve Savory'nin "Bilim ve Yaratilişçılık" isimli makalesinde, bugüne kadar evrim teorisine karşı yaratılışçıların yaptığı başarılı çalışmalardan ve bu faaliyetlerin sebep olduğu evrimci hezeyanlardan bahsediliyor. Makaleden bazı bölümler:
...
Avrupa Konseyini alarma geçiren sadece gelişen Hristiyan fundamentalistleri değildir. Aynı zamanda Müslüman bilimsel yaratılışçılık konseyi alarma geçirmiştir. Rapor, Yaratılış Atlası isminde türkçe bir kitabın Fransa, İsviçre, Belçika ve İspanya'daki okullara nasıl gönderildiğini açıklamaktadır.İslami vaiz yazar olan Harun Yahya, Darwinizmi "global darwinist kitleyi çökerten ve paniğe sebep olduğunu söylediği "Şeytanın bir hilesi" olarak tanımlıyor...