9 Mart 2008 Pazar

@ Bilimsel Eğitim ve Radikal İslam

Amerikalı ünlü analist Daniel Pipes'ın yayınladığı ve Ortadoğu ile ilgili konuları işleyen mevsimlik dergi olan Middle East Quarterly' de Stephen Schwartz'ın makalesinden bazı bölümler:
...
İslamcılık Türkiyede arttıkça, yaratılışçılık da arttı. Harun Yahya, bir iş
adamı ve İslami ideolog olan ve 1956'da Ankara'da doğan Adnan Oktar,
Darwinizmi sorgulayan ve anti-Masonluk ve İslami yayınlarda popüler diğer
gizli düzen argümanlarını birbirine dolayan parlak sayfalı ve pahalı
ciltleri geniş çapta üretiyor ve yayıyor. 2007'de yaratılışçı davayı
savunduğu, dev, renkli iki ciltlik Yaratılış Atlasını ücretsiz olarak her
büyük ülkenin gazetelerine yolladı.
...
(Genel konu İslami doktorların radikalleşmesi, son terörist girişimlerde
doktorların isimlerinin geçmesi ile bağlantılı)

NOT: Stephen (Suleiman) Schwartz, Amerikalı bir yazar ve gazeteci. Eskiden sol görüşlüyken, şimdi kendini neokonservatif olarak tanıtıyor. Müslüman olduktan sonra İslami teröre karşı eleştirileriyle biliniyor,
Haberin detayı için başlığa tıklayın.