7 Mart 2008 Cuma

@ Osmanlı'da arşive verilen önem

Osmanlı İmparatorluğu'nda arşive verilen önem, imparatorluğun yargı sisteminin bağlı olduğu şeyhülislamlığa ait ''Meşihat Arşivi''nde toplanan yüz binlerce evrakla bir kez daha gözler önüne serildi. İstanbul Müftülüğü bünyesindeki zengin dosyalarının arasında "Şer'iye Sicilleri Arşivi" de yer alıyor.