14 Nisan 2008 Pazartesi

@ Avrupa Konseyi'nden İslam Uyarısı

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi(AKPM), Avrupa'daki Müslüman topluluklarla kökten dinci radikallerin birbirlerine karıştırılmaması için hükümetlerden gerekli önlemleri almasını isteyecek.

AKPM ilkbahar dönemi genel kurul toplantıları, bugün Strasbourg'da başladı. Genel kurulun yarınki oturumunda, Portekizli parlamenter Joao Bosco Mota Amaral tarafından hazırlanan, "Aşırı uçlar karşısında Avrupa'daki Müslüman topluluklar" konulu rapor ve buna bağlı tavsiye karar tasarısı tartışılarak oylanacak.

"İslam'ın Avrupa'daki ikinci büyük din olduğu" hatırlatılan raporda, "Avrupa'da dini inanç olarak milyonlarca kişinin barışçıl bir biçimde ibadetini yerine getirdiği İslam ile insan haklarına ve demokratik değerlere ters düşen aşırı uçların köktendinci İslam ideolojisi arasına kesin bir çizgi çekilmesi gerektiği" vurgulanıyor.

Raporda, Avrupalı hükümetlerin, aşırı uçların suiistimallerinin önüne geçebilmek için, ayırımcılık ve İslam karşıtlığı gibi konularda daha etkin bir mücadele içine girmesi ve göçmenlerin siyasi ve diğer konulardaki entegrasyonuna büyük önem vermesi çağrısında bulunuluyor.

Avrupa'da hükümetlerin, Müslüman topluluklarıyla radikalleşmenin önüne geçebilmek için yakın işbirliği yapması istenen raporda, İslam dini temsilcilerinin, İslam diniyle Avrupa değerlerinin bağdaştığını göstermeleri ve okul, medya ve cezaevlerinde ılımlı İslam'ın geliştirilmesine katkı vermeleri çağrısında bulunuluyor.

Raporda, hükümetlerden, "Orta Doğu'da izledikleri dış politikanın, ülkelerindeki radikalizmi artırıp artırmadığı sorusunu açıkça sorması" isteniyor