26 Nisan 2008 Cumartesi

@ Hahamlar: Golan'ı Vermek "Şeriata" Aykırıdır

Golan Tepeleri'ndeki hahamlar, İsrailli dini liderlerin çoğunun yaşadıkları dağların, Tanrı'nın bahşettiği İsrail topraklarının bölünmez bir parçası olduğu düşüncesini paylaştıklarını, buraların Yahudi olmayanlara asla bırakılamayacağını savundu.

Moşav Hov toplumu hahamı Yigal Ariel, "Golan Tepeleri, İsrail topraklarının bir parçasıdır. Ayrıca buranın fethedilmesi yönünde Tanrı tarafından verilen buyruklar vardır" dedi.

Katzrin Hahamlarının Başkanı Yosef Levi de Golan'dan vazgeçilmesinin dini kurallarca yasaklanmış olduğunu öne sürdü.

İsrail ile Suriye arasındaki Golan Tepeleri sorunu, daha önceki yıllarda da benzer tartışmaları gündeme getirmişti.

1992 yılında eski Aşkenazi Hahambaşı Şlomo Goren, Golan Tepeleri'nin daha az kutsallığı bulunduğunu, bu nedenle Yahudi dini yasalarına göre buradan geri çekilmenin, Batı Şeria'ya göre daha tercih edilebilir olduğunu ifade etmişti.