3 Ağustos 2008 Pazar

@ Blair'den Hz. İbrahim evleri...

Dinler arasında ortak noktaları ortaya çıkarmak ve inançlar arası diyalogun artırılması için dünyanın önemli başkentlerinde İbrahim Evleri kurulması planlanıyor.

Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, inançlar arası diyalogu geliştirmek ve İbrahimi dinler arasında ortak paydaşlara dikkat çekmek için dünyanın önemli başkentlerinde bir merkezler serisi açmayı planlıyor.

2 Ağustos’taki bir röportajında Blair, Bernama haber ajansına Londra merkezde açılmak üzere olanı kastederek, “Önce bununla başlayacağız” dedi.

Planlanan Hz. İbrahim Evleri, farklı inançlar arasındaki anlayışın artmasını teşvik etme yollarının tartışılması için büyük dinlerin takipçilerini bir araya getirecek. Evlerde tüm İbrahimi dinler İslam, Hıristiyanlık ve Yahudilikle ilgili müze ve sergi alanları da olacak.

22’nci Sultan Azlan Şah Kanun Dersleri’nde Yasanın Kuralı hakkında bir ders vermek için Malezya’yı ziyaret edecek Blair, Ev’lerin farklı inanç sahiplerinin ortak paydaları bulabileceği ve farklılıkları aşabilecekleri bir yer olacağını söyledi. Blair, “Asya’nın bu bölgesi dahil tüm ana noktalarda bu tarz merkezlere sahip olmanın tam zamanında bir başlangıç olduğuna inanıyorum” diye konuştu.

Hz. İbrahim Evleri, Blair İnanç Vakfı’nın inançlar arası anlayışı teşvik etme çabalarının bir parçası. Mayıs ayında kurulan vakıf, temel dini inançlar arasında saygı, dostluk ve anlayışı geliştirmeyi amaçladığını söylüyor. Vakıf inancın iyilik için bir güç olarak tesis edilmesinin yanında küresel yoksulluk ve çatışmaların önlenmesi için inançlar arası teşebbüsleri teşvik etmeyi istiyor.

Eski sıkı bir Anglikan Blair, karısı Cherie’nin bağlı olduğu Roma Katolik Kilisesi’nden devşirilmişti. Erkte olduğu on yıl içerisinde etkilendiği ana noktanın din olduğun itiraf etti. Yakın arkadaşları onu her gittiği yere yanında İncil taşıyan samimi bir Hıristiyan olarak niteliyor.

Blair, fakir ülkelerde sıtma gibi ölümcül hastalıklarda savaşmak için her inanç sahiplerinin vakfında toplanabileceğini söyledi. “Sahra Afrikası’nın yüzde 40’ı Müslüman. Yani orada Hıristiyan ve Müslüman çocuklar ölüyor” diyen Blair şöyle devam etti: “ Ancak her köyün ya da kasabanın bir camisi ya da kilisesi var. Bizim yapmak istediğimiz bu dini kurumları farklı inançlardan insanlar için bir dağıtım merkezleri haline dönüştürmek ve kullanmak ve bu sadece Hıristiyanlar için olmayacak”.

Blair, sıtma yataklarının kurutulması için bir milyon adlı 10 haftalık bir kampanya başlattı.

Vakfın web sitesinde, “Çok-inançlı etkinlikler düzenleyen ve sıtmanın önlenmesi için farkındalık yaratanlara katılır mısınız” diyen Blair şöyle devam etti: “Arzda inancın yapabileceklerini gösteren bir örnek olmanız için sizi davet ediyorum”