7 Ağustos 2008 Perşembe

@ Hollandalılar akıllanıyor!

Hollandalıların Müslümanlarla ilgili düşüncelerinde olumlu yönde bir değişim olduğu belirlendi.

Özel bir televizyon kuruluşunun, kamuoyu araştırma kurumlarından "TNS Nipo"ya yaptırdığı ankete göre, Hollandalılar arasında Müslümanlar hakkında olumlu görüş ve düşünceye sahip olanların oranı son iki yılda yüzde 14'ten yüzde 20'ye yükseldi. Müslümanlar hakkında tamamen olumsuz görüş ve düşüncelere sahip olanların oranı ise yüzde 25 dolayına geriledi. İki yıl önce bu oran yüzde 40 dolayında bulunuyordu. Ankete katılan 1.100 kişinin yaklaşık yüzde 55'i, Müslümanlarla ilişkilerinde tarafsız kaldıklarını, olumlu ya da olumsuz bir görüşü benimsemediklerini bildirdi. Söz konusu anketi düzenleyen kuruma göre, Hollandalılar arasında Müslümanlarla ilgili olumlu görüşe sahip olanların sayısındaki yükselmede, ilişkilerin olumlu yönde seyretmesi ve daha sık ilişki içine girilmesi etkili oldu. İki yıl önce Müslümanlarla ilişkisi bulunmadığını bildirenlerin oranı yüzde 61 olarak belirlenmişken, son ankette bu oran da yüzde 33 olarak ortaya çıktı.