1 Ağustos 2008 Cuma

@ İnançla eğitimsizlik arasında bağ kuran tezlere ağır darbe!

New York merkezli uluslararası araştırma şirketi Gallup'un, eğitim ve Allah inancı arasındaki ilişki konusunda yaptığı sosyal araştırma, ateistlerin, inancın eğitimsizlikten kaynaklandığı iddiasını çürüten sonuçlar elde etti.
Araştırma, ilk bakışta eğitim seviyesi yükseldikçe Allah'a inanan Amerikalı sayısının azaldığını gösteriyor. Ancak, eğitim seviyesi yükselen Amerikalılar arasında, "evrensel ruha" ya da "üstün bir güce" inananların oranının da eğitimsiz Amerikalılara göre oldukça fazla oranda olduğu ortaya çıktı. Aynı araştırma, eğitim seviyesi en düşük grupla en yüksek grubun neredeyse aynı oranda ateist barındırdığını tespit etti. Gallup tarafından gerçekleştirilen araştırmada, katılımcılara "Allah'a inanıyorum; Allah'a inanmıyorum ama evrensel ruha ya da üstün bir güce inanıyorum; Hiçbirine inanmıyorum" şıklarından birini seçmesi istendi.

Lise ya da daha düşük eğitime sahip Amerikalıların yüzde 88'i Allah'a inanıyor. Bu grubun yüzde 8'i, "evrensel ruha" ya da "bir gücün varlığına" inanıyor. Eğitim seviyesi lise ya da daha düşük olan Amerikalıların sadece yüzde 5'i Allah'ın varlığına inanmıyor. Üniversite mezunları arasında Allah'a inananların oranı yüzde 73 olurken, üniversite mezunlarının yüzde 20'si "Evrensel bir ruhun" ya da "bir gücün" varlığına inanıyor. Tamamen inançsız üniversite mezunlarının oranı ise eğitimsiz Amerikalılar arasındaki ateist oranına yakın; yüzde 6. Yüksek lisans mezunlarının ise yüzde 71'i Allah'a inanırken, yüzde 19'u "evrensel bir ruh ya da evrensel bir güce" inanıyor.

Gallup, 18-29 yaş grubu da dahil olmak üzere araştırmanın hiçbir kategorisinde, Allah'a inancın yüzde 70'in altına düşmediğine dikkat çekti. Aynı ankette, Amerika'da Allah inancının en düşük seviyede olduğu bölgenin ülkenin batı yakası olduğu da belirlendi. Batı yakasında, ateist oranı yüzde 10'a kadar çıkıyor. California başta olmak üzere, ülkenin batı yakası başta Uzakdoğulular olmak üzere, yoğun gayri Hıristiyan nüfus barındırıyor. Ankete göre toplamda, Amerikalıların yüzde 80'i Allah'a inanıyor. Yüzde 14'ü, üstün bir güce ya da evrensel ruha inanırken, ülkedeki ateist oranı yüzde 6'da kalıyor. Pew araştırma merkezinin haziran ayı içinde yaptığı benzeri bir araştırmada ise kendini ateist olarak tanıtanların bile yüzde 21'inin Allah'a inandıkları tespit edilmişti. Bazı Hıristiyan din adamları inanca ilgide azalma olmamasına rağmen, kiliseye azalan ilgiye dikkat çekiyor. Katolik üniversitelerinde inanç konusunda çalışmalar yapan Kardinal Newman Topluluğu direktörü Patrick Reilly ise, "Amerikan kültürünün hızla dünyevileştirilmesine rağmen, insanlardaki inanç oranının düşmemesine" işaret etti.