7 Mayıs 2008 Çarşamba

@ Hilafet tekrar gelebilir dedi, Yahudi lobisinden tepki aldı!

ABD’de Harvard Üniversitesi Profesörlerinden Noah Feldman’a ait “İslam Devleti’nin Düşüşü ve Yükselişi” adıyla yayınlanan kitapta, geçmişte İslam Şeriatı’nın çöküş yaşamış olmasına rağmen yeniden yükselişe geçebileceğini ve bu sürecin sonunda İslami Hilafetin gelebileceğini yazdı.

Kitap, içerdiği bilgiler ve yaklaşım nedeniyle ABD’deki Yahudi lobisi tarafından “İslam terörizmine felsefi kılıf giydirmek” olarak görülerek sert tepki aldı.

“İslam Devleti’nin Düşüşü ve Yükselişi: Batı ve Doğu’ya Etkileri” adlı kitap, İslam Devleti’nin Müslüman kitlelere adaleti temin edebileceğini, ancak bunu eski kurumları yeniden inşa ederek değil de yeni kurumlar ihdas ederek yapabileceğini belirtiyor. SSCB ve Krallıklar gibi kadim imparatorlukların çöktüğünde geri dönüşü olmadığını ancak bunun iki istisnasının bulunduğunu, bunlardan birinin Roma imparatorluğunun uzantısı olan devletlerdeki demokratik yapılar; ikincisinin ise İslam Devletleri olduğunu söylüyor. Endonezya’dan Fas’a kadar İslam dünyasını gözlemleyen yazar, Mısır ve Pakistan gibi devasa nüfusa sahip ülkelerde, katı cinai kanunlara rağmen niçin İslam Şeriatı’nın istendiğini sorguluyor.

Mevcut yöneticilerin halklarına adalet ve mutluluğu sunmada başarısız olduğunu belirten yazar, geçmiş dönemdeki gibi İslam ülkelerinde gerçek ulema sınıfı ve gerçek kadılar bulunmadığını belirtiyor. İslam Devleti’nin bu seferki dönüşünün geçmişten farklı olacağını belirten yazar, Müslüman Kardeşler gibi bazı İslami hareketlerin demokrasiye saygı duyduğunu ifade ettiklerini belirterek, bunun inşa edilecek olan İslami devletin eskisinden farklı olacağının kanıtı olduğunu dile getiriyor.

Yazar, İslam Devletini savunanların kurmayı düşündükleri devlet için yeni kurumlar ihdas etme gibi bir düşüncelerinin olmadığını, Müslümanların bu sorunu halletmeleri gerektiğini kaydediyor.

Feldman, Harvard Üniversitesi’nin hukuk bölümünde çalışıyor ve aynı zamanda New York Dış ilişkiler komisyonu üyesi.

ABD’deki Yahudi yazarlardan Frank Gavni adlı gazeteci ise, Feldman’ın Şeriat’ın sadece olumlu yönleri üzerinde durduğunu, hâlbuki şeriatın bir saldırı aracı olarak kullanıldığını savunuyor. Gavni, Feldman’ı ABD’nin düşmanlarıyla işbirliğine gitmekle suçlarken İslam Şeriatı’yla sempatik ilişki geliştirmenin aslında İslamo-Faşizm’le aynı çuvala girmek olduğunu iddia etti.