31 Mayıs 2008 Cumartesi

@ Mekke'de diyalog toplantısı...

Dünya İslam Birliği, 4 Haziranda Mekke’de Uluslararası İslami Diyalog Konferansı düzenleyecek. Budizm, Hinduizm, Sihlik ve Şintoizm gibi semavi olmayan dinlerle diyalog konusunun ele alınacağı konferansa 500 kadar alim katılacak. Toplantıya Türkiye'den Diyanet İşleri Bakanı Ali Bardakoğlu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Mehmet Görmez, Gazeteci-Yazar Ali Bulaç ve İSAV Genel Başkanı Ali Özek'in iştirak edeceği bildirildi.

Dinlerarası diyalog çağrılarının yoğunlaştığı bugünlerde, bu konuda bir adım da Dünya İslam Birliği atıyor. Farklı dinlerle diyalog kurulması için Mekke’de düzenlenecek olan konferans, bu alanda bir ilk olacak.

Dünya İslam Birliği Genel Sekreteri Suudi Arabistan Büyük Alimler Heyeti üyesi Prof. Dr. Abdullah Bin Abdulmuhsin et-Türki, Uluslararası İslam Konferansı’nın 3’üncü bölümünde “Kimle Diyalog Kuralım?” başlığı altında, Müslümanlarla Doğu ve Güney Asya halklarının tabi olduğu muteber beşeri felsefe ve inanç temsilcileriyle diyalog başlatma konusunu ele alacak.

Et-Türki, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Çin, Hindistan, Japonya, Sri Lanka, Kuzey ve Güney Kore ile Doğu-Güney Doğu Asya ülkelerinde yaşayan ve sayıları iki milyara yaklaşan bu halkların Hinduizm, Budizm, Sihlik, Şintoizm gibi beşeri felsefelere inandıklarını belirterek, bu nedenle bu halklarla diyalog kurmanın hayati önem taşıdığını söyledi.

Et-Türki, toplam nüfusları diğer dinlerin mensuplarından fazla olan bu halklarla olan diyalog eksikliğinin, dünya milletleri arasındaki ilişkilerin gelişimini olumsuz etkileceğini ve işbirliği imkanlarının önüne geçeceğini kaydetti. Et-Türki, Dünya İslam Birliği ve diğer İslami kuruluşların “De ki: Ey insanlar, ben hepinize gönderilmiş Allah’ın elçisiyim” şeklindeki evrensel mesajını yerine getirmek için dünyadaki tüm halklarla diyalog kurma ve insanlığın yararına olan konularda işbirliği yapma hususunda çok hırslı olduklarını ifade etti.

Prof. Dr. Abdulmuhsin Et-Türki, Müslümanların muteber beşeri felsefe mensuplarıyla geliştireceği diyaloğun, İslam’ı ve içerisinde barındığı hayır, iyilik, anlayışla birarada yaşamaya teşvik, tehlikelere karşı işbirliği ve ortak insani eylem gibi prensiplerin tanıtımı açısından çok önemli olduğunu belirterek, “İslami kuruluşlar ve diyalog çevreleri, Müslümanlarla önemli liderleri tarafından islamın adaletine tanıklık eden beşeri felsefe mensubu halklar arasındaki büyük diyalog geçmişinden istifade etmeli” dedi.

Et-Türki bu liderlerden biri olan ünlü Hindu lider Gandi’nin, Hindu-Lahor Gazetesi’nin 22.5.1938 tarihli sayısında yayınlanan “İslam gerçeğin sesidir, batı cehalet karanlığında inlerken, doğuda parlayan bir yıldız gibi İslam’ın aydınlığı yükseliyordu, bu aydınlık insanlığın huzursuz kalbine sukunet veriyordu, İslam yalan bir dil değildir, İslam’ın kılıçla yayılmadığına dair bende bir kanaat oluştu” şeklindeki meşhur sözünü anımsattı.